Publisert

Workshop med en kommunikasjonsavdeling i et direktorat ga gode tilbakemeldinger.

I går hadde jeg en tretimers workshop med 17 medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen i et direktorat. Evalueringen forteller at de opplevde workshoppen som relevant og nyttig.