Publisert

Ledersamling med Miles Davis

Sist uke kjørte jeg en ledersamling for 70 ledere i et globalt firma som jobber innen olje og gass.  Selskapet vokser kraftig, og utfordringen var å få et større fokus på samhandling på tvers.  Tema var «alignment» — hvordan få en bedre felles oppfattelse av de målene alle jobber etter, hvordan skape større tilstedeværelse og hvordan redusere byråkrati.

Etter en innledning med leder for den divisjonen vi jobbet med, hadde jeg delt inn dagen i fire:

  1. Kl. 10-1130:  Et case studie hvor vi snakket om ledelse og innovasjon i kunnskapsteam.  Her tok vi utgangspunkt i et case jeg har skrevet for Harvard Business School som handler om Miles Davis´ innspilling av platen Kind of Blue.  Intervju om caset her.
  2. Kl. 1230-1400:  Et foredrag med musikk hvor jeg snakket om jazzkoden  og viser hvordan jazzmusikere jobber sammen når ingen dager er like.  Med meg hadde jeg tre fantastiske musikere fra Bergen – Dag Arnesen, Olav Dale og Sigurd Ulveseth.  Vi hadde rigget til en scene og i 90 minutter spilte vi og demonstrerte hvordan vi bruker tilstedeværelse og forenkling som to viktige ingredienser for å få det til å svinge.  Jeg avsluttet med å fortelle en personlig historie om da min kone fikk slag og hvor viktig det har vært for oss å være åpne — både åpne med hva som har skjedd, men også åpne i forhold til å tenke alternative løsninger.
  3. 1430-1530:  En gruppe sesjon hvor lederne ble delt inn i åtte grupper som jobbet med spørsmålet – hvordan kan vi forbedre lagspillet gjennom å forenkle, øke tillit og gjøre folk mer motiverte.  Svarene skulle formuleres som enkle setninger — omtrent på lengde med et twitter feed (140 bokstaver).
  4. 1600-1700:  En oppsummering hvor hver gruppe fikk fem minutter til å presentere sitt forslag og hvor divisjonsdirektøren og jeg sammen fasiliterte en diskusjon rundt hva som var viktigste.

Tilslutt hadde vi en uformell samling hvor vi godt kunne ha spilt mer, men hvor mange hadde behov for å snakke sammen om det som hadde skjedd.

Tilbakemeldingene var gode.  Flerer viktige tema ble berørt — og flere gode forslag kom på bordet — bl.a. om møteledelse, eposthåndtering, viktigheten av å ikke ha for komplekse prosesser, og erkjennelsen av at byråkrati ikke elimineres ved å nedsette flere arbeidsgrupper.

Sigurd Ulveseth spiller med Jazzcode.  Feb 2013.  Foto: Carl Størmer
Sigurd Ulveseth spiller med Jazzcode. Feb 2013. Foto: Carl Størmer