Publisert

Hyggelig tilbakemelding fra oppdragsgiver i offentlig sektor

I dag fikk jeg en hyggelig mail fra en oppdragsgiver som i forbindelse med oppstart av et større strategi prosjekt kjørte hele prosjektteamet på kurs i regi av Jazzcode. Carl Størmer var kursholder. Gruppen rapporterte direkte inn til direktørgruppen i organisasjonen og her er tilbakemeldingen:

«Prosjektet mitt har hatt utrolig god nytte av kurset du holdt for oss. Jeg tør å påstå at direktørmøtesakene vi har levert holdet et mye høyere nivå enn de ville har gjort uten kurset, og det at vi har en felles metodikk gjør min jobb som prosjektleder mye enklere. Etter å ha samlet inn mye data (først nesten 400 brukerintervjuer på utekontorene, deretter over 300 medlytt-samtaler på kontaktsenter samt kartlegging av øvrige kanaler) har vi nå to ganger kjørt heldagsworkshop hvor vi har gått fra data til synteser. Flere av prosjektmedlemmene har gitt uttrykk for at det er noen av de beste workshopene de noensinne har deltatt på. Så nå jeg er jeg – om mulig – enda mere fan enn tidligere :-)»

Ta kontakt hvis du er interessert i kurs. Vi gjør deg ikke mer nødvendigvis mer effektiv, men vi bidrar til at du får vesentlig større gjennomslagskraft — både gjennom stringent tenkning og bedre evne til å formulere innsikt skriftlig og muntlig.