Publisert

2018: Kurs, foredrag, musikk og kunst

Mange har gått på kurs. I 2006 ble jeg spurt hvordan vi hentet inn $20M fra amerikanske og europeiske investorer. Svaret var et kurs i hvordan man bruker struktur i foredling og formidling av innsikt. Kurset har vokst organisk uten markedsføring, og til nå har ca. 1000 eksperter, analytikere og konsulenter tatt kurset (tidligere kunder inkluderer DNB Shipping, KPMG, PwC, Oslo Economics, Danske Bank, Statnett, Menon Economics, Thema Consulting, Econ, NVE, Difi, NAV, DSØS mfl.). I 2018 har jeg kjørt kurs nesten hver måned, og mye jobb har gått med til å digitalisere kurset, i første omgang for de som har vært på kurset tidligere.  Jeg har kjørt kurs for mange aktører i privat og offentlig sektor og har levert den første pakken med repetisjonskurs til tidligere kursdeltakere. Jeg har også kjørt to workshops for jazzaktige jobber – om kompleksitet, tilstedeværelse og improvisasjon (se teaservideo)  Her er en liste over noen av kurskunder i 2018:

 • PwC (siden 2008 har jeg kurset ca. 80 av deres konsulenter i effektiv kommunikasjon),
 • Guarantco (London- kursing av 30 analytikere i et britisk statlig investeringsselskap),
 • NVE (kurs for allew kraftanalytikere og workshop med utredere),
  Difi (kurs for direktoratets utreder- og analysegruppe)
 • Statnett SF (todagerskurs for 60 teknologier i Teknologidivisisjonen og Plan & Analyse, samt videokurs til 50 tidligere kursdeltakere),
 • Åpne kurs (med deltakere fra NTNU, UiO, KLP, Hafslund, Statskraft, Verdens Gang, NAV og NVE)
  Arkwright (kurs om kompleksitet og struktur)
KURS: Eksperter, konsulenter og utredere lærer hvordan god struktur gir dem større avkastning på egen kompetanse

Foredrag om endring for ledere og ekspterter

I tillegg har jeg også holdt foredrag om improvisasjon og endring (ofte illustrert og kombinert med musikk). Hvert foredrag har til en viss grad vært vinklet mot ulike tema, avhengig av oppdragsgivers behov, og har inkludert kompleksitet, endrdingsledelse, prosjektedelse, krisehåndtering, digitalisering (og hva som ikke blir digitalisert), samspill i ekspertgrupper og fremtidens arbeidsplass.

 • Arundo Analytics (to foredrag på Island på samling for alle ansatte),
 • PwC (foredrag om Fremtidens arbeidsplass for 800 konsulenter)
  SAS Institute (foredrag for 200 viktige kunder),
 • Miles Consulting (foredrag for alle ansatte)
 • Kunnskapsdepartementet (to foredrag: ett for ledelsen, ett for alle ansatte),
 • Praktiserende spesialisters landsforening (foredrag for 200 leger),
 • Forsvarsdepartementets ledergruppe (foredag om kompleksitet og samshandling)
 • Justisdepartemenetets ledergruppe
 • Finansdepartementets ledergruppe
 • Arbeids og sosialdepartemenetets ledergruppe,
 • Sjøfartsdirektoratets ledergruppe
 • Direktoratet for e-helses ledergruppe
 • Direktoratet for forvaltning og IKTs ledergruppe
 • Brønnøysundregistrenes ledergruppe
 • Arkivverkets ledergruppe
 • Telia Norge (foredrag på ledersamling),
 • Sjøfartsdirektoratet (foredrag på to avdelingssamlinger og for ledergruppen)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (foredrag på digitaliseringsdag og for ledergruppen)
 • Kommunenes Sentralforbund (to strategisamlinger for ledere og politikere i fylkeskommunene og ett for alle KS ansatte),
 • Eidsvoll kommune med Ahus (foredrag om samhandling).
 • Hurum Næringsråd (foredrag),
 • Fredrikstad kommune (foredrag for alle ledere),
FOREDRAG: Om endring, fleksibilitet, digitalisering og tilstedeværelse

2019 starter med en ganske bra ordrebok (både foredrag, kurs og video) og i januar skal jeg også spille inn videomusikk/plate (eller hva det nå heter) med Lars Jansson og Mats Eilertsen. I tillegg skal jeg fortsette med å lage instruksjonsvideoer i mitt nye (enkle) videostudio som ble ferdigstilt i 2018. Jeg kommer til å fortsette å utvikle kurset i kompleksitet og, selvfølgelig, med å fotografere, spille trommer, designe databaser og organisere alle arbeidene etter moren min, Sidsel Paaske.

FOTO: Jeg elsker å fotografere og vil bruke mer tid på det i 2019
VAGINALE IKONOGRAFIER: Sidsel Paaskes (1937-1980) tegninger fra separatutstillingen «Like før» på Nasjonlamuseet i 2016-2017.
Publisert

Hyggelig tilbakemelding fra oppdragsgiver i offentlig sektor

I dag fikk jeg en hyggelig mail fra en oppdragsgiver som i forbindelse med oppstart av et større strategi prosjekt kjørte hele prosjektteamet på kurs i regi av Jazzcode. Carl Størmer var kursholder. Gruppen rapporterte direkte inn til direktørgruppen i organisasjonen og her er tilbakemeldingen:

«Prosjektet mitt har hatt utrolig god nytte av kurset du holdt for oss. Jeg tør å påstå at direktørmøtesakene vi har levert holdet et mye høyere nivå enn de ville har gjort uten kurset, og det at vi har en felles metodikk gjør min jobb som prosjektleder mye enklere. Etter å ha samlet inn mye data (først nesten 400 brukerintervjuer på utekontorene, deretter over 300 medlytt-samtaler på kontaktsenter samt kartlegging av øvrige kanaler) har vi nå to ganger kjørt heldagsworkshop hvor vi har gått fra data til synteser. Flere av prosjektmedlemmene har gitt uttrykk for at det er noen av de beste workshopene de noensinne har deltatt på. Så nå jeg er jeg – om mulig – enda mere fan enn tidligere :-)»

Ta kontakt hvis du er interessert i kurs. Vi gjør deg ikke mer nødvendigvis mer effektiv, men vi bidrar til at du får vesentlig større gjennomslagskraft — både gjennom stringent tenkning og bedre evne til å formulere innsikt skriftlig og muntlig.