En og to-dagers kurs med Carl Størmer. Oppfølging i fire måneder

Kontakt oss på info@jazzcode.com eller ring oss på +4792280846  hvis du vil vite mer om våre åpne – og firmaspesifikke kurs eller bestill her.  

Oppfriskningskurs:   hit hvis du har vært på kurs og har behov for en oppfriskning.

Alt må ha «scan value» for å nå en mottager som overveldes av data. Vi bruker nå to dager på å produsere den samme mengde informasjon som menneskeheten samlet hadde produsert frem til 2003 (iflg. Hal Varian i Google). Om åtte år produserer vi så mye informasjon på en time!

MER DATA: Deltagere lærer en felles metode for å strukturere komplekse problemstillinger som gir bedre innsikt — en forutsetning for god kommunikasjon.

Overskrifter bør være aktive og lett forståelige.  For å nå frem til mennesker så nedsnødde i data, må vi si det viktigste først og sørge for at alt har «scan-value». Overskriften kan ikke være «Været», men «Storm i annmarsj.»

Et eksempel på en oppfølgingsvideoe. Deltakere mottar ukentlige korte videoer i 16 uker etter avsluttet kurs.

Deltagere lærer en felles metode.  På Jazzcode kurset «Structure, Setting, Story» med Carl Størmer, lærer deltagerne en felles metode for hvordan man strukturer og presenterer komplekse problemstillinger slik at det viktigste blir sagt først, ikke til slutt. Gjennom gruppearbeide i små grupper og gjennomgang i plenum lærer deltagerne å foredle komplekse data til kunnskap på en måte som øker egen innsikt. Først når egen innsikt er tilstede er det mulig å formidle innsikten i form av kortere, tydeligere og mer relevant kommunikasjon.

Bra for team hvor små endringer gir store konsekvenser.  Kurset egner seg for ekspertgrupper hvor selv små forbedringer i utvikling og anvendelse av intellektell kapital kan føre til store gevinster eller besparelser. Typiske deltagere er eksperter som må jobbe sammen som f.eks. konsernledelser, staber, analytikere innen finans, ledelseskonsulenter, ingeniører og økonomer. Kurset gir både økte ferdigheter i tenkning og kommunikasjon, og bedrer samtidig samarbeidet og kreative prosesser i et team.

Dag 1 Deltagere lærer å strukturere konkrete og abstrakte problemer:

1.1. Oppvarming, oversikt og øvelse 1 (øvelser gjøres i små grupper på fire).
1.2 Gjennomgang av pyramide prinsippet med utgangspunkt i øvelse 1.
1.3 Øvelse 2 hvor vi ser på familietreet til en mer kompleks problemstilling
Lunch
1.4 Gjennomgang av øvelse 2. Oppsummering av hvordan vi tester grupperinger og viser hvordan en logisk gruppering er mer robust enn et logisk argument
1.5 Øvelse 3.
1.6 Gjennomgang øvelse 3. Oppsummering

 Dag 2 Deltagerne lærer setting og storyboarding

2.1 Gjennomgang av hva vi lærte på dag 1. Oversikt over hva vi går igjennom på dag 2
2.2 Vi snakker om konflikten/problemstillingen som drivkraften i historien og hva vi kan gjøre for å gjøre historien mest mulig relevant for leser/mottager.
2.3 Øvelse 4 hvor vi organiserer en mer komplisert og kompleks problemstilling i et familietre.
Lunch
2.4 Gjennomgang av øvelse 4. Introduksjon av storyboard
2.5 Illustrasjonsteknikker – hvor deltagerne lærer å skisse illustrasjoner
2.6 Hvor pyramiden fra øvelse 4 gjøres om til et storyboard og presenteres. Deretter oppsummering.

På slutten av kurset skriver deltagerne ned tre punkter som de forplikter seg til å jobbe med etter kurset. Disse punktene blir signert av hver enkelt, blir samlet inn og distribuert til alle deltagerne.

Solide kundereferanser.  Tidligere kunder inkluderer over 200 ansatte i Statnett, analytikere i Hafslund Nett, konsulenter i PwC, KPMG, Menon Business Economics, Agenda Kaupang, Oslo Economics, kraftanalytikere i NVE, utredere i Difi, prosjektgrupper i Statoil, stab i Telenor og Posten Norge, analytikere og selgere i DnB Bank (Shipping/Offshore/Logistic/Telecom/Seafood), avdelinger i Danske Bank, konsulenter i Econ, konsulenter i Pöyry (Finland), konsulenter og ledelse i Carlisle Consulting (USA), økonomer i Direktoratet for økonomistyring, tekstforfattere i McCann Worldgroup, og konsernledelse i Marine Harvest. Kurset holdes på norsk eller engelsk.

– Beste kurs på mange år – Leder i finansbransjen

– Bruker det hver dag. – Finansanalytiker

– Gir bedre samarbeide.  – leder i offentlig sektor

Krever langsiktig satsing for å gi resultater.  For å få full effekt av kurset bør det forankres godt i organisasjonen, og vi anbefaler at det etableres noen spesialister internt i organisasjonen som kan drive frem praksis på området. Vil tilbyr nå også 16 ukers oppfølging med ukentlige korte videoer (mer informasjon). Bilder fra kurs: http://tiny.cc/ppbilder Kontakt Carl Størmer på +4792280846 for mer informasjon.

Info om lokale her. Etter kurset kan det om ønskelig sendes ut en evaluering. Evalueringen blir delt med oppdragsgiver.

– Sparer meg for mange «strafferunder»  – kommunikasjonsmedarbeider

– Gir bedre samarbeide.  – Konsernleder

– En ny måte å tenke struktur på.  – kommunikasjonsmedarbeider

Les om kursbetingelser

En enkel oversikt over hva kurset inneholder. En røff skisse.
Legg igjen en kommentar