Strukturkurs: Les mindre, forstå mer og ta bedre beslutninger.

Få større gjennomslag for dine analyser. Mottagere av dokumenter og presentasjoner sliter med å få overblikket og selv velge hva de vil fordype seg selv om språket er klart. På tross av klart språk blir eposter, dokumenter eller presentasjoner uforståelige hvis strukturen ikke er stringent. På dette strukturkurset lærer du å strukturere komplekse problemstillinger på en måte som gjør at dine analyser og vurderinger får større gjennomslag og leder til bedre beslutninger.

Hva du lærer. Du lærer bl.a. pyramideprinsippet og å si det viktigste først slik at mottakerens raskere får en enhetlig og grundig forståelse av din analyse. Kurset passer for alle som er involvert i store beslutninger, enten du er ekspert, rådgiver, utreder prosjektleder eller leder.

OFFENTLIG FORVALTNING: Her finner du informasjon om kursinnhold på todagerskurset for analytikere og rådgivere i offentlig forvaltning. På dag én lærer teknikker for å strukturere kompleks informasjon inkludert pyramideprinsippet, analyse og logiske rekkefølger. På dag to lærer du å bruke pyramideprinsippet i oppbygging av utredninger, notater og analyser slik at disse blir kortere, bedre strukturert og lettere å skumlese. Tidl. kunder: Difi, NVE, Politidirektoratet, Statnett, Skagerak Energi, DFØ.

Målgruppe. Kurset taes ofte av plan-og analyse, salg og oppstartsmijøer som er avhengige av at dype analyser blir grundig og enhetlig forstått på kortest mulig tid av mottakere med ulik faglig bakgrunn.

På Jazzcodes todagers kurs lærer du å strukture kunnskap på en måte som gjør den lettere å forstå. Du blir bedre til å formidle innsikt, enten du skriver, snakker med eller til folk, eller når du skal organisere et møte, et prosjekt eller utvikle en ny ide.   For ledergrupper og andre som skal ta viktige beslutninger, betyr det bedre forståelse og mindre saksbehandling.

MANAGEMENT CONSULTING: Her finner du informasjon om kursinnhold på todagerskurset for rådgivere og konsulenter. På dag en lærer teknikker for å strukturere kompleks informasjon inkludert pyramideprinsippet, analyse og logiske rekkefølger. På dag to lærer du å bruke pyramideprinsippet i oppbygging av dokumenter og presentasjoner slik at disse blir kortere, bedre strukturert og lettere å skumlese.

Gjennom praktiske øvelser basert på bl.a. på Barbara Minto pyramideprinsipp (The Pyramid Principle), og prinsipper fra databasedesign og filmbransen, lærer du å tenke strukturert på en måte som bidrar til raskere/bedre foredling, formidling og gjenbruk av dyp innsikt og komplekse problemstillinger.  Kurset er spesielt nyttig for miljøer der godt samspill og små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag og der oppmerksomhet er flaskehalsen.

Evne til samspill og struktur er viktigere enn før.  

Teknologi- og datadirektør i Schibsted, Sven Thaulow om Jazzcodes strukturkurs: gir bedre eposter, samtaler og presentasjoner.

Arbeidslivet står overfor store endringer.  Oppgaver håndtert av tradisjonell arbeidsdeling og hierarisk organisering automatiseres i høyt tempo.  Det komplekse, som ikke lar seg automatisere, krever samspill i sanntid langt utover tradisjonell arbeidsdeling.  Spesialisert innsikt, kontekstuell forståelse og kommunikasjon må, i større grad enn før, vektes mot hverandre for å oppnå et godt samspill.  Utfordringen for de fleste er at de mangler den nødvendige strukturkompetansen som kreves for å få til godt samspill når ingen dager er like.  De fleste er trent til å prioritere effektiv tidsbruk fremfor effektfull bruk av oppmerksomhet; det hjelper lite å løpe fort hvis du ikke vet hvor du skal.  

Professor Arne Krokan: Et annerledes kurs som hjelper alle som vil forklare eller overbevise. (ADVARSEL: Denne videoen er nesten 5 minutter lang:-)

Struktur viktigere enn før.  Jazzcodes kurs gir ledere – og ekspertteam en stuktur for kognitivt resonnement når komplekse problemstillinger skal bearbeides og formidles — ofte som grunnlag for viktige beslutninger og implementering av disse.  God struktur bidrar til bedre samspill som igjen gir økt konkurransekraft i form av klare analyser, mer kortfattelige og forståelige dokumenter, bedre samtaler, klokere beslutninger og bedre implementeringer og fordeling av ressurser.  

Deltagere:  Rådgivere, saksbehandlere, utredere, eksperter, beslutningstagere og prosjektledere.  Typiske deltagere er konsulenter og eksperter som jobber med foredling og formidling av innsikt, ledere, styremedlemmer og andre som må tilegne seg innsikt for å fatte gode beslutninger, samt mijøer som implementerer og drifter store prosjekter der strukturert organisering av ressurser er avgjørende.  Alle disse er avhengige av god struktur i tanke og kommunikasjon for at komplekse problemstillinger og budskap skal forståes og brukes best mulig.   

Kursgevinst: god struktur øker verdien av kunnskap

Deltagerne får en økt bevissthet om viktigheten av struktur.  De blir bedre til å utvikle, organisere og formidle kunnskap alene og i lag med andre. De blir oppmerksomme på dårlig struktur og manglende kontekst og de lærer å hjelpe sine medarbeidere med god struktur.

HVA KUNDENE SIER: Kommentarer fra lederkonsulenter, analytikere og jurister fra flere ledende konsulenthus. «Flere burde ta dette kurset».
 • Bedre innsikt.  Ulike strukturer gir ulik innsikt og en systematisk tilnærming gjør det lettere for et team å teste logikk og fullstendighet, og finne riktig sekvens i en diskusjon — før de starter skriveprosessen.   
 • Bedre formidling.  Bedret strukturell kompetanse gir mer forståelige dokumenter og presentasjoner.  Det store bildet leveres først, poengene kommer raskere, stoffet er mer engasjerende og bevisst dokument design gir høy scan-verdi i forhold til ulike lesere. Stoffet lar seg lettere diskuteres på en strukturert måte fordi innholdet allerede er logisk inndelt og gjennom bevisst bruk av konklusjoner, sikrer en avsender at ulike lesere tolker dokumenter og presentasjoner på samme måte.  
 • Bedre arbeidsdeling.  Bedre struktur gjør det lettere å fordele arbeid – både når flere er involvert i å skrive et dokument, og når innholdet skal bidra til en strukturert diskusjon eller handling.   Egen struktur gir utredere større tillit til stoffet og de opplever at fellesforståelse forenkler arbeidsdeling innad i teamet.

Gjennomføring: praktisk læring i små team og kontinuerlig oppfølging via elæring.  

En vanlig leveranse består av ulike moduler som kan bestilles etter behov:  a) et todagers kurs, b) et oppfølgingskurs på 20-30 ukentlige korte videoer (ca. fem minutter) med enkle oppgaver, c) webinarer etter behov og d) prosjektstøtte i enkelte prosjekter.

TODAGERS KURS

To dager for 12-20 personer.  Kurset går over to dager, holdes på norsk eller engelsk og kan også kuttes ned til en eller en halv dag.  12-24 deltagere deles inn i små team med fire i hvert team. Casebasert læring skjer ved gjennomgang av eksempler etterfulgt av oppgaver.  Caset leses på 30-60 min. før kursstart.  Kurset kan skreddersyes for bedrifter som ønsker å f.eks. endre hvordan de forbereder saker i forkant av viktige diskusjoner eller beslutninger.  Pedagogisk tar vi to grep:  1. vi lærer gjennom øvelse og gradvis vanskeligere øvelser.  2.  Vi blir oppmerksom på noe vi ikke visste at vi kunne (mye raskere enn å lære seg noe man vet at man ikke kan).  

Dag 1:   Hvordan strukturere tanker

 • Analyse:  Bryte problemstillinger ned i mindre deler (analyse). 2 timer
 • Gruppering:  Lage grupperinger og lister med logisk rekkefølge, abstraksjonsnivå uten gap eller overlapp (MECE). 2 timer
 • Syntese:  Trekke konklusjoner fra robuste grupperinger (syntese).  2 timer

(Metoden på dag 1 bygger på bruk av logiske trær/familitrær, på Boolisk logikk, og familietre prinsippet, en videreutvikling av Pyramideprinsippet (utviklet av Barbara Minto for McKinsey & Co.).

Dag 2: Hvordan strukturere kommunikasjon.

 • Målgruppe: Ta hensyn til en målgruppes behov i oppbyggingen av et dokument eller en presentasjon. 1 time  
 • Storytelling: Bruke historiefortelling for å sikre at mottager fokusere gjennom å fortelle historier med en tydelig problemstilling og et overordnet spørsmål. 2 timer
 • Storyboarding:  Sikre helhetlig tenkning og eierskap i en gruppe gjennom bruk av storyboarding.  Vi går igjennom en prosess som ender opp med en prototype på et dokument der strukturen fra dag en blir reisverket i den nye presentasjonen.  3 timer

OPPFØLGINGSKURS PÅ VIDEO

Hensikten med oppfølgingskurset er å vedlikeholde og videreutvikle læringen fra todagerskurset med Carl Størmer slik at det påvirker arbeidsmetodikken i en avdeling.  Kurset leveres elektronisk i form av små videosnutter  som sendes deltagerne ukentlig.  Hver video inneholder repitisjon av ett enkelt tema og en enkel øvelse.  En uke kan øvelsen være å sikre at alle emnefelt i eposter kan skumleses.  En annen uke kan det være å sjekke alle lister for logisk rekkefølge.  Hensikten er å bygge vaner og gruppepress; når en hel avdeling setter søkelyset på en enkelt ferdighet hver uke, skapes det repitisjon, man blir minnet på ferdigheten på daglig basis, og det gjøres uten at man må sette av tid til å øve; det skjer som en del av den vanlige arbeidshverdagen.

Praktiske detaljer

Kurslokaler og evt. utgifter forbundet med reise utenfor Oslo betales av oppdragsgiver. Flyreiser skjer på premium economy og hotell standard (enkeltrom) er det samme for Jazzcodes instruktør som for kursets deltagere.  

Todagers kurs koster kr. 12.000/deltager men ved større grupper blir prisen lavere.  Kurshefte printes av oppdragsgiver (eller av Jazzcode mot et tillegg).  Halvparten av kursavgiften forfaller ved kursinngåelse, resten ved utført oppdrag.  Hvis nye kunder er misfornøyd med kurset (noe vi aldri har opplevet), refunderes 75% av honoraret.

For mer informasjon, kontakt Carl Størmer carl.stormer@jazzcode.com eller ring +47 92280846.

Oppdragsgiver fra offentlig sektor sier: Mer fan enn noensinne:

Prosjektet mitt har hatt utrolig god nytte av kurset du holdt for oss. Jeg tør å påstå at sakene vi har levert til konsernledelsen holder et mye høyere nivå enn de ville har gjort uten kurset, og det at vi har en felles metodikk gjør min jobb som prosjektleder mye enklere. Vi nå kjørt to heldagsworkshopper hvor vi har gått fra data til synteser. Flere av prosjektmedlemmene har gitt uttrykk for at det er noen av de beste workshopene de noensinne har deltatt på. Så nå jeg er jeg – om mulig – enda mere fan enn tidligere 🙂

— Det sparer meg for mange strafferunder – deltager fra Marine Harvest

Les også krav til lokaler og betingelser.  Anbefalt lesning:

Gopen & Swan:  The Science of Scientific Writing.  En fantastisk artikkel om å forenkle teknisk skriving.  – For at leseren skal forstå hva skriveren mener må skriveren forstå hva leseren trenger.  Gopen har også skrevet en god bok om emnet, The Sense of Structure: Writing from the Reader´s Perspective.

Barbara Minto:  The Pyramid Principle.  En klassisk bok  om å skrive og tenke strukturert.  Selve gullstandaren for consulenter.

 Strunk & White:  The Elements of Style.  Denne tynne håndboken har solgt over ti millioner eksemplarer.  Pensum for alle som tar høyere utdanning i USA.

Edward Tufte:  The Visual Display of Quantitative Information.  En klassiker for alle som forsøker å billedliggjøre store mengder data til travle lesere.

2 kommentarer på “Strukturkurs: Les mindre, forstå mer og ta bedre beslutninger.

 1. […] Hvis du lære mer om dette, kan du gå til jazzcode.no/kurs.  […]

 2. […] Den er også nyttig for alle som trenger å forvalte oppmerksomhet sammen med andre. Jeg tenker da spesielt på eksperter som formidler til beslutningstakere og andre eksperter, og folk som må kommunisere med andre som også har press på oppmerksomheten. I slike situasjoner er det ekstra viktig å ha god struktur, og å organisere tankene pyramidalt, i det som ofte kalles «pyramideprinsippet«. […]

Legg igjen en kommentar