Publisert

Jazzcoden for utviklere?

Hvordan er jazzkoden relevant for utviklere ble jeg spurt i dag morges.  Jeg svarte at samspill i ekspertteam er en utfordring på alle arbeidsplasser der folks jobber krever at de tyder komplekse møter med mennesker og situasjoner.

Utviklere har stort sett nøyaktig de samme utfordringene som andre ekspertteam, nemlig samspill:  De må jobbe med tøffe deadlines, komplekse unike problemstillinger og de er avhengige av andre eksperter for å komme i mål.  Det krever en felles målforståelse, felles referanser, ulike roller og fungerer best i små team.  Utviklingsmiljøer i IBM, Oracle, Devo Team, Fornebu Consulting, Miles Consulting, Steria, Posten Norge og andre utviklingsmiljøer (kommer ikke på alle i farten) har hatt nytte av Jazzkoden.

Hvordan man skaper bedre samspill i ekspertgrupper som jobber nesten i sann tid?  Svaret er: Vi øker tilstedeværelsen hos den enkelte og forenkler lagsammensentningen.  For å få til bedre interaksjoner må vi få til økt tilstedeværelse.  I jazz gjør vi dette gjennom økt mestning, tillit og engasjement.  Mestning økes gjennom nidig øving og forenkling; hvis du ikke kan øke ferdighetsnivået ytterligere, vil økt mestning oppnåes via forenkling og strategisk slurv (det motsatte av sløsning).  Tillit kan økes ved å bli mer bevisst på hvordan vi får folk til å tro på seg selv og gjennom å skape en felles forståelse for oppgaven/målet.  Motivasjon økes gjennom synlighet, autonomi, læring og ansvar.
Når alle dager er ulike blir det viktigere å utøve personlig lederskap — dvs. tørre å beslutte hva man skal gjøre, ikke bare tenke på hvordan man skal gjøre noe.  Ledelse — det å gjøre de riktige tingene — øker i verdi når vi hele tiden må tyde nye kontekster, gjøre ulike oppgaver og løse nye problemer.  Da blir individuell dømmekraft viktigst og i slike situasjoner  der vi måler interaksjonsarbeidere, bør vi være mer opptatt av effekten enn effektiviteten.  Vi er alle trent til å tenke at avvik er noe vi ikke ønsker.  Men når vi hele tiden skal jobbe i komplekse systemer hvor det eneste vi ser er avvik, er avviket vår venn; Den mest effektive måten å jobbe på er å tilpasse arbeidet til oppgavene — content dictates form om du vil.
Jazzkoden er relevant i situasjoner vi ikke har forutsatt — kriser hvor vi MÅ improvisere over lang tid.  Da min kone fikk slag i 2009 var vi veldig åpne med å fortelle hva som hadde skjedd.  Dettet gjorde det mye lettere i forhold til alle rundt oss og hjalp oss til å meste en dramatisk situasjonen vi har befunnet oss i over lang tid med redusert kapasitet.  Åpenhet i denne sammenhengen handler om å være åpen i forhold til omverdenen (for å kunne få hjelp) og også å være åpen for at ting ikke blir som forventet.