Jazzkoden: Bedre samspill og effektiv kommunikasjon.

Vi tilbyr kurs, foredrag og workshops for deg med jazzaktig jobb. På kurs lærer du strukturert tenkning og problemløsning. Foredragene handler om endringsledelse og utsatte beslutninger. Carl Størmer er en erfaren leder, gründer, konsulent, foredragsholder, instruktør og jazzmusiker.

ERFAREN: Carl Størmer holder kurs og foredrag for eksperter og ledere om samspill, struktur og improvisasjon.

Kurs for plan, analyse- og utredningsmiljøer som jobber med formidling av kompleks informasjon.  Passer for eksperter, analytikere og utredere som lager underlag for viktige beslutninger. Lær å si “det viktigste først” slik at mottakere raskere og bedre forstår poengene. Vi bruker bl.a. tankegods fra pyramideprinsippet (“Pyramid Principle”) og fra databasedesign/SQL, historiefortelling og storyboarding.

Tidligere og nåværende deltakere på strukturkurs:

TUNGE OPPDRAGSGIVERE: Jazzcodes metodikk brukes av en rekke ekspertmijøer der små beslutningsforbedringer har store økonomiske konsekvenser. Robust struktur gir bedre innsikt, formidling og beslutninger. Dokumenter kan leses raskere og forståes bedre.

Foredrag for små og store grupper som jobber med turbulente rammevilkår og behov for kontinuerlig tilpasning. Carl Størmer viser ledere kan lære av jazz, språk og krisehåndtering .  Kan fremføres med jazzmusikere i verdensklasse i format som egner seg godt for små og store samlinger, konferanser og seminarer hvor folk både skal ha faglig påfyll OG bli inspirert og underholdt.  Essensen i jazzkoden er utviklet av Størmer gjennom 20 år, og er pensum bl.a. på Statens program for toppledergrupper i regi av Difi.

Tidligere oppdragsgivere, foredrag:

TIDLIGERE FOREDRAGSKUNDER: Jazzcode har levert foredrag med og uten musikk til en rekke organisasjoner og eventer, både på norsk og engelsk. Våre foredrag fungerer for alt fra små ledersamlinger til store eventer med flere tusen deltakere (listen er ufullstendig). Ta kontakt for referanser.

En halv- eller heldags workshop for alle med jazzaktige jobber. Skreddersydde heldagsworkshops der Carl Størmer gjennomgår tema fra foredragene gjennom fasiliterte samtaler og gruppearbeide om kompleksitet, forvaltning av oppmerksomhet og improvisasjon. Passer best for grupper fra 12-30 personer. Referansekunder: SEB/Wallenberg Institute og Arkwright Consulting. Kan ofte kombineres med middag, evt. som avslutning på en lengre samling.

Legg igjen en kommentar