Jazzkoden: Bedre samspill og effektiv kommunikasjon.

Vi tilbyr kurs, foredrag og workshops for alle som trenger bedre samspill og tydeligere kommunikasjon.

kurs lærer du å gjøre uleselige dokumenter lettere å forstå. Foredragene handler om mestring når du ikke har kontroll. Workshops tilpasses små gruppers behov. Carl Størmer trollbinder forsamlinger og får tiden til å stå stille. Han er en dreven foredragsholder, pedagog, leder, gründer, konsulent. I tillegg spiller han jazz på toppnivå.

ERFAREN: Carl Størmers personlige foredrag om mestring når du ikke har kontroll trollbinder og inspirerer store og små forsamlinger. Her fra en konferanse i regi av BUF etat for 650 ekteskapsrådgivere. Foto: Øyvind Dammen © 2019

Kurs for plan, analyse- og utredningsmiljøer som jobber med formidling av kompleks informasjon.  Passer for eksperter, analytikere og utredere som lager underlag for viktige beslutninger. Lær å si “det viktigste først” slik at mottakere raskere og bedre forstår poengene. Vi bruker bl.a. tankegods fra pyramideprinsippet (“Pyramid Principle”) og fra databasedesign/SQL, historiefortelling og storyboarding. Populært blant konsulenter, analytikere, utredere og kommunikasjonsmedarbeidere.

Tidligere og nåværende deltakere på strukturkurs:

Foredrag for små og store grupper som jobber med turbulente rammevilkår og behov for kontinuerlig tilpasning. Carl Størmer viser ledere hva de kan lære av jazz, språk og krisehåndtering .  Kan fremføres med jazzmusikere i verdensklasse i format som egner seg godt for små og store samlinger, konferanser og seminarer hvor folk både skal ha faglig påfyll OG bli inspirert og underholdt.  Essensen i jazzkoden er utviklet av Størmer gjennom 20 år, og er pensum bl.a. på Statens program for toppledergrupper i regi av Difi.

Tidligere oppdragsgivere, foredrag:

En halv- eller heldags workshop for alle med jazzaktige jobber. Skreddersydde heldagsworkshops der Carl Størmer gjennomgår tema fra foredragene gjennom fasiliterte samtaler og gruppearbeide om kompleksitet, forvaltning av oppmerksomhet og improvisasjon. Passer best for grupper fra 12-30 personer. Referansekunder: SEB/Wallenberg Institute og Arkwright Consulting. Kan ofte kombineres med middag, evt. som avslutning på en lengre samling.

Legg igjen en kommentar