Kurs, foredrag og workshops for eksperter og ledere.

Vi tilbyr elæringskurs, fysiske kurs, foredrag og workshops for alle som trenger bedre samspill, tydeligere kommunikasjon og mer effektiv forvaltning av egen og andres oppmerksomhet.

Carl Størmer er en dreven foredragsholder, pedagog, leder, gründer og konsulent. I tillegg spiller han jazz på toppnivå.

strukturkurset lærer du å prioritere store datamengder (kan også taes på nett), komme raskere til poenget og du lærer å gjøre uleselige dokumenter lettere å forstå. Du får en grundig innføring i pyramideprinsippet.

Foredragene handler om hvordan bedre samspill i ekspert- og ledergrupper i møtet med uforutsigbarhet. Workshops på spesialtema tilpasses gruppers behov.

ERFAREN: Carl Størmers personlige foredrag om mestring når du ikke har kontroll trollbinder og inspirerer store og små forsamlinger. Her fra en konferanse i regi av BUF etat for 650 ekteskapsrådgivere. Foto: Øyvind Dammen © 2019

Kurs for konsulenter, gründere, plan, analyse- og utredningsmiljøer som jobber med foredling og formidling av kompleks informasjon.  Passer for eksperter, analytikere og utredere som lager underlag for viktige beslutninger gründere som må forklare en kompleks ide til travle investorer eller konsulenter som jobber med store datamengder og krav til forenkling. Skjerp din egen evne til kritisk tenkning, lær å si «det viktigste først» slik at både du og dine mottakere raskere og bedre forstår poengene. Vi bruker bl.a. tankegods fra pyramideprinsippet («Pyramid Principle») og fra databasedesign/SQL, historiefortelling og storyboarding. Populært blant konsulenter, analytikere, utredere og kommunikasjonsmedarbeidere (se hva du lærer).

Ledende kunnskapsmijøer tar strukturkurs med Carl Størmer

Foredrag for små og store grupper som jobber med turbulente rammevilkår og behov for kontinuerlig tilpasning. Carl Størmer viser ledere hva de kan lære av jazz, språk og krisehåndtering .  Kan fremføres med jazzmusikere i verdensklasse i format som egner seg godt for små og store samlinger, konferanser og seminarer hvor folk både skal ha faglig påfyll OG bli inspirert og underholdt.  Essensen i jazzkoden er utviklet av Størmer gjennom 20 år, og er pensum bl.a. på Statens program for toppledergrupper i regi av Difi.

Tidligere oppdragsgivere, foredrag:

En halv- eller heldags workshop for alle med jazzaktige jobber. Skreddersydde heldagsworkshops der Carl Størmer gjennomgår tema fra foredragene gjennom fasiliterte samtaler og gruppearbeide om kompleksitet, forvaltning av oppmerksomhet og improvisasjon. Passer best for grupper fra 12-30 personer. Referansekunder: SEB/Wallenberg Institute og Arkwright Consulting. Kan ofte kombineres med middag, evt. som avslutning på en lengre samling.

Legg igjen en kommentar