Jazzaktige jobber – hva kreves? En workshop med Carl Størmer

Har du en jazzaktig jobb der rask endring gjør det vanskelig å planlegge, der du hele tiden har ulike samtaler med ulike aktører, og der beslutninger ofte må taes på kort varsel uten fullstendige data?

I denne workshoppen (som passer best for 12-24 deltakere), går vi dypere inn i begrepet kompleksitet, ser nærmere på «smultringen», Carls modell for forvaltning av oppmerksomhet, Carl utdyper hvordan man kan øve seg frem til gode improvisasjonsteknikker, og hvordan man forbereder seg på noe man ikke helt vet hva er. Workshoppen går over en dag, kan tilpasses en oppdragsgivers spesifikke behov og spørsmål, og består vanligvis av fire moduler, hver på ca. 90 minutter:

I jazzaktige jobber vet vi ikke nøyaktig hva vi skal spille før vi hører hva som blir spilt.
  1. Hva er kompleksitet? Hvordan kan vi kjenne igjen komplekse situasjoner og hva er gode mestringsstrategier? Hva er god ledelse i komplekse situasjoner? Fungerer stordriftsfordeler og standardiserte løsninger i komplekse situasjoner? Presentasjon og refleksjon i grupper.
  2. Hvordan forvalter vi oppmerksomhet? Smultringen gjennomgåes og vi ser nærmere på de fire elementene i den indre dialogen: tolkning, følelser, ferdigheter og målsetninger. Gjennomgang av modell, samtaler og gruppearbeide.
  3. Hva er improvisasjon? Vi snakker om improvisasjon som mestringsstrategi, og ser på hvordan internaliserte ferdigheter kan trenes. Vi snakker om øvingsteknikker, hvordan unngå blokkering, og hva det vil si å forberede seg på en improvisasjon. Hvordan blir improvisatører bedre over tid? Hvilken rolle spiller lytting og vi bevisttgjøres på hvordan man balanserer ferdigheter og lytting på en måte som gjør det mulig å tilpasse deg det som skjer, når det skjer.
  4. Jazzcoden i praksis. I denne delen kommer det inn to musikere som sammen med Carl deltar i en masterclass. Deltakerne sitter tett på musikerne, og gjennom spørsmål generert tidligere på dagen, ser deltakerne hvordan kompleksitet, oppmerksomhet og improvisasjon fungerer i praksis.

Denne workshoppen passer for alle som jobber med forventet uforutsigbarhet og kompleks problemløsning sammen med andre. Hvis du føler at du ikke har kontroll, at du må improvisere, og at oppmerksomheten er knapphetsgode, da vil denne workshoppen gjøre deg mer bevisst på hvordan dine valg bidrar til gode eller mindre gode resultater og på hvilke ferdigheter du velger å perfeksjonere.