Repetisjonskurs med Carl Størmer på video!

Siden starten i 2005 har flere tusen analytikere, utredere, konsulenter og ledere i offentlig og privat sektor tatt Jazzcodes todagerskurs i struktur.  Gjennom god struktur har de blitt bedre til å motta, organisere og formidle egen og andres innsikt.

Men travle hverdager gjør at mye er glemt.  Derfor har vi laget et repetisjonskurs spesielt myntet på deg som har vært på kurs tidligere.  Kurset, som foreløpig kun tilbys tidligere oppdragsgivere, koster kr. 3500 per deltaker for 15 episoder, og kurset blir, om ønskelig, laget spesifikt for din organisasjons med skreddersydde eksempler og øvelser.

Her får du vite mer om kurset:

Her kan du se en episode som oppsummerer logiske trær:


Ta kontakt hvis du er interessert i en uforpliktende samtale om repetisjonskurset eller hvis du vil vite mer om selve todagerskurset.

Organisasjoner der ansatte har vært på kurs med Carl Størmer inkluderer PwC, KPMG, Econ Pöyry, Menon Business Economics, Agenda Kaupang, Thema Consulting, DNB Bank, Danske Bank, Statnett, NVE, Difi, NAV, DSØ, Statskraft og KLP, Guarantco og London Business School.