Kurs: God struktur som kilde til bedre samspill, tilstedeværelse og beslutninger

Kontakt oss på info@jazzcode.com eller +47 92280846 hvis du vil vite mer om våre åpne – og firmaspesifikke kurs eller bestill her.  

Hvordan strukturere tanker, kommunikasjon og arbeid

Jazzcodes todagers kurs trener kunnskapsteam i å foredle og formidle innsikt.  Gjennom praktiske øvelser basert på bl.a. på Barbara Minto pyramideprinsipp (The Pyramid Principle), og tankegods fra databasedesign, lærer deltagere å tenke strukturert på en måte som bidrar til raskere/bedre foredling, formidling og gjenbruk av dyp innsikt.  Spesielt nyttig for miljøer der godt samspill og små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag.

Evne til samspill og struktur er viktigere enn før.  

Arbeidslivet står overfor store endringer.  Oppgaver håndtert av tradisjonell arbeidsdeling og hierarisk organisering automatiseres i høyt tempo.  Det komplekse, som ikke lar seg automatisere, krever samspill i sanntid langt utover tradisjonell arbeidsdeling.  Spesialisert innsikt, kontekstuell forståelse og kommunikasjon må, i større grad enn før, vektes mot hverandre å oppnå et godt samspill.  Utfordringen for de fleste er at de mangler den nødvendige strukturkompetansen som kreves for å få til godt samspill når ingen dager er like.  De fleste er trent til å prioritere effektiv tidsbruk fremfor effektfull bruk av oppmerksomhet.  Det hjelper lite å løpe fort hvis du ikke vet hvor du skal.  

Struktur viktigere enn før.  Jazzcodes kurs gir ledere – og ekspertteam en stuktur for kognitivt resonnement når komplekse problemstillinger skal bearbeides og formidles — ofte som grunnlag for viktige beslutninger.  God struktur bidrar til bedre samspill som igjen gir økt konkurransekraft i form av klare analyser, mer kortfattelige og forståelige dokumenter, bedre samtaler og klokere beslutninger.  

Deltagere:  ledere, rådgivere og eksperter.  Typiske deltagere er beslutningstakere, såsom styremedlemmer, ledergrupper, prosjektgrupper og deres støttespillere såsom rådgivere, analytikere, saksbehandlere og annen stab.  Alle disse er avhengige av god struktur i tanke og kommunikasjon for at komplekse problemstillinger og budskap skal forståes best mulig.  

Kursgevinst: god struktur øker verdien av kunnskap

Deltagerne får en økt bevissthet om viktigheten av struktur.  De blir bedre til å utvikle, organisere og formidle kunnskap alene og i lag med andre. De blir oppmerksomme på dårlig struktur og manglende kontekst og de lærer å hjelpe sine medarbeidere med god struktur.

  • Bedre innsikt.  Ulike strukturer gir ulik innsikt og en systematisk tilnærming gjør det lettere for et team å teste logikk og fullstendighet, og finne riktig sekvens i en diskusjon — før de starter skriveprosessen.   
  • Bedre formidling.  Bedret strukturell kompetanse gir mer forståelige dokumenter og presentasjoner.  Det store bildet først, poengene kommer raskere, stoffet er mer engasjerende og bevisst dokument design gir høy scan-verdi i forhold til ulike lesere.  Stoffet lar seg lettere diskuteres på en strukturert måte fordi innholdet allerede er logisk inndelt.  
  • Bedre arbeidsdeling.  Bedre struktur gjør det lettere å fordele arbeid – både når flere er involvert i å skrive et dokument, og når innholdet skal bidra til en strukturert diskusjon eller handling.   Egen struktur gir utredere større tillit til stoffet og de opplever at fellesforståelse forenkler arbeidsdeling innad i teamet.

Gjennomføring: praktisk læring i små team

To dager for 12-20 personer.  Kurset går over to dager, holdes på norsk eller engelsk og kan også kuttes ned til en eller en halv dag.  12-20 deltagere deles inn i små team.  Casebasert læring skjer ved gjennomgang av eksempler etterfulgt av oppgaver.  Caset leses på 30-60 min. før kursstart.  Kurset kan skreddersyes for bedrifter som ønsker å f.eks. endre hvordan de forbereder saker i forkant av viktige diskusjoner eller beslutninger.  

Dag 1:   Hvordan strukturere tanker

  • Analyse:  Bryte problemstillinger ned i mindre deler (analyse). 2 timer
  • Gruppering:  Lage grupperinger og lister med logisk rekkefølge, abstraksjonsnivå uten gap eller overlapp (MECE). 2 timer
  • Syntese:  Trekke konklusjoner fra robuste grupperinger (syntese).  2 timer

(Metoden på dag 1 bygger på bruk av logiske trær/familitrær, på Boolisk logikk, og pyramideprinsippet /Pyramid Principle – en kopibeskyttet metode utviklet av Barbara Minto)

Dag 2: Hvordan strukturere kommunikasjon.

  • Målgruppe: Ta hensyn til en målgruppes behov i oppbyggingen av et dokument eller en presentasjon. 1 time  
  • Storytelling: Bruke historiefortelling for å sikre at mottager fokusere gjennom å fortelle historier med en tydelig problemstilling og et overordnet spørsmål. 2 timer
  • Storyboarding:  Sikre helhetlig tenkning og eierskap i en gruppe gjennom bruk av storyboarding.  Vi går igjennom en prosess som ender opp med en prototype på et dokument der strukturen fra dag en blir reisverket i den nye presentasjonen.  3 timer

Referansekunder

Jazzcodes har holdt kurset for kunder i privat og offentlig sektor, bl.a.:  DNB, Danske Bank, Telenor Group, PwC, KPMG, Thema Consulting, Econ Pöyry, Menon Business Economics, Agenda Kaupang, Statnett, Posten Norge, NAV, Direktoratet for statlig økonomistyring, Marine Harvest og London Business School.  Referanser kan fåes om ønskelig.  

Praktiske detaljer

Kurslokaler og evt. utgifter forbundet med reise utenfor Oslo betales av oppdragsgiver.  Flyreiser skjer på premium economy og hotell standard (enkeltrom) er det samme for Jazzcodes instruktør som for kursets deltagere.  

For mer informasjon, kontakt Carl Størmer carl.stormer@jazzcode.com eller ring +47 92280846.

Oppdragsgiver fra offentlig sektor sier: Mer fan enn noensinne:

Prosjektet mitt har hatt utrolig god nytte av kurset du holdt for oss. Jeg tør å påstå at sakene vi har levert til konsernledelsen holder et mye høyere nivå enn de ville har gjort uten kurset, og det at vi har en felles metodikk gjør min jobb som prosjektleder mye enklere. Vi nå kjørt to heldagsworkshopper hvor vi har gått fra data til synteser. Flere av prosjektmedlemmene har gitt uttrykk for at det er noen av de beste workshopene de noensinne har deltatt på. Så nå jeg er jeg – om mulig – enda mere fan enn tidligere 🙂

— Det sparer meg for mange strafferunder – deltager fra Marine Harvest

Les også krav til lokaler og betingelser.  Anbefalt lesning:

Gopen & Swan:  The Science of Scientific Writing.  En fantastisk artikkel om å forenkle teknisk skriving.  – For at leseren skal forstå hva skriveren mener må skriveren forstå hva leseren trenger.  Gopen har også skrevet en god bok om emnet, The Sense of Structure: Writing from the Reader´s Perspective.

Barbara Minto:  The Pyramid Principle.  En klassisk bok  om å skrive og tenke strukturert.  Selve gullstandaren for consulenter.

 Strunk & White:  The Elements of Style.  Denne tynne håndboken har solgt over ti millioner eksemplarer.  Pensum for alle som tar høyere utdanning i USA.

Edward Tufte:  The Visual Display of Quantitative Information.  En klassiker for alle som forsøker å billedliggjøre store mengder data til travle lesere.

En kommentar til Kurs: God struktur som kilde til bedre samspill, tilstedeværelse og beslutninger

  1. Tilbaketråkk: Hvordan jeg bruker ipad når jeg underviser og presenterer – Carl Størmers blogg

Legg igjen en kommentar